Fælles ambitioner og drivkraft

Interview med Niklas Skyttegaard Hansen og Mark Petersen, WavesOut.

 

De 2 herrer er noget for sig, det kan ses på det billede, de har medsendt til dette interview. Måske er det deres anderledes tilgang til iværksætteri og det at de stort set ikke har nogle barrierer, der gør at de kommer så langt med deres virksomhed. De har i hvertfald en hel unik kombination af et team, der er drevet med drive og passion, et advisory board, en professionel bestyrelse og deres fysiske omgivelser er et entreprenant miljø. Mon det er opskriften til en iværksætter-succes? Se mere på www.wavesout.com.

Hør interviewet

 
eller læs uddraget.

Hvem er I og hvad er WavesOut?

WavesOut er Danmarks første gratis og lovlige musik-streamingtjeneste med fokus på Indie og elektronisk musik. Vi skaber en nichefokuseret streamingtjeneste og samler 2 musikgenre et sted, som ellers er spredt udover internettet på mange forskellige blogs og hjemmesider og dermed skaber vi et musikunivers for brugere, der er interesseret i denne her form for musik.

Dermed tilfredsstiller vi 2 brugere. Vi tilfredsstiller brugeren, der er vild med musik og vi tilfredsstiller pladeselskaberne  som er de små og mellemstore pladeselskaber, der ikke har ressourcer til at eksponere deres musik ud til den pågældende bruger.

Hvad er Indie?

Det spænder bredt, men Indie kommer af ordet independent, som betyder uafhængig. Det er musik, der falder udenfor genrene rock, klassisk, pop – det ligger sig lidt op af Elektronisk, men det musik der er i ”grå-zonen” kalder man Indie.

Hvordan fik I ideen med WavesOut?

Det opstod allerede efter gymnasiet i 2007, hvor vi havde stor passion for musikken. Vi startede med en musik-blog, hvor vi hurtigt fandt ud af at tjene penge på bannerannoncer, men vi fandt ud af at det ikke gavnede musikerne og derfor fandt vi på streamingtjenesten, der tilgodeså alle involverede partnere.

Vi havde ikke de store kontakter, så det var rimligt op ad bakke til at starte med. Så det var om at tage De Gule Sider og ringe til dem, vi mente der ville være interesseret. Og heldigvis var der flere, der syntes om ideen og som ville hjælpe os videre. Der gik en 2 års tid fra idéen om en blog til den endelige idé om musikstreaming.

Den første forretningsmodel, var gratis download, hvor man var tvunget til at blive eksponeret for nogle annoncer.

Via vores netværk kom vi i kontakt med Esben Danielsen fra Roskilde Festivalen, som hjalp os med kontakter og videreudvikling af ideen. Vi fik kontakt til Lars fra Apex Virtual Entertainment, som selv er iværksætter og han blev vores mentor.  Udover det tog vi telefonbogen og ringede og en af de første var Katrine Ree, som er musik journalist, hun blev hook på idéen og var en stor hjælp og sendte os videre til pladeselskaberne.

Vi har nogle gode folk tilknyttet og et stærkt advisory board.

Det at I er 2, som kan drive hinanden fremad må også give hinanden noget?

Ja, det er en fordel at være 2. Vi kan peppe hinanden op eller hive hinanden op og det i kombination med en bestyrelse og et stærkt advisory board giver os store fordele. Vi ligner meget hinanden, er meget idérige og kreative, så det at have nogle kompetencer tilknyttet, der har fokus på hvordan man kommer videre og handler er godt for at vi kan arbejde målrettet med vores idéer.

Hvem er I?

Niklas: Startede på RUC, men flyttede til Københavns Universitet, Jeg skrev på et speciale Musikindustrien og dens overlevelsesmuligheder. Der var på det tidspunkt meget snak om at musikindustrien gik rigtigt dårligt og jeg havde det på en lidt anderledes måde, for jeg mente at der er flere bands end nogensinde, folk går til flere koncerter end nogensinde, i virkeligheden har musikindustrien det bedre end nogensinde.

Men piratkopiering har taget en masse penge fra pladeselskaberne og kunstnerne. Derfor gik jeg og funderede over nye metoder til at tjene penge i musikindustrien, når man ikke længere kan tjene penge på pladesalg.

Til en fest mødte jeg Mark, der lige havde startet WavesOut og det var en oplagt mulighed at skrive mit speciale bygget op omkring WavesOut.

Jeg har arbejdet indenfor musikindustrien, med booking og promotion og produktion og er selv udøvende musiker og har på den måde skabt mig et stort netværk og havde selv nogle inputs til at videreudvikle WavesOut og det var derfor oplagt at vi blev et team.

Mark: Jeg kommer fra CBS, hvor jeg har studeret nu i 2 ½ år og det har været passion, der har drevet mig – hele den iværksætterånd om at starte sit eget og lave noget, som ændrer på et eller andet, der er på en bestemt måde og prøve at lave det om. Og så i det hele taget Passion for Musik og det at tilgodese musikindustrien som er hårdt presset på så mange punkter, men som også har en masse muligheder for at generere penge nogle nye steder. Hele den erfaring jeg har fået fra WavesOut bruger jeg i mit studie.

 

Er WavesOut internationalt?

Det kan det blive lynhurtigt, men er det ikke lige nu. I og med at det fungerer på den måde at man skal lave aftale med kompanistrettighedsorganisation i det pågældende land. Kompanistrettighederne i Danmark er ejet af KODA, og dem har vi lavet en aftale med. Da KODA er den sværeste og dyreste organisation i verdenen at indgå aftale med har vi et godt udgangspunkt for at internationalisere. Vores hjemmebane er Danmark og vi vil gerne have både proof of concept og proof of business i Danmark før vi ekspanderer.

Hvad er jeres vision omkring WavesOut?

Inden for de næste 4 år har vi fået proof of concept og proof of business i Danmark. Vi er rykket til Skandinavien og størstedelen af Europa og er også i USA, hvor bedst case ville være 8-9 mio brugere.

Laver I handlingsplaner?

Ja, vi bruger vores mentor og partner Lars, der hjælper os med handlingsplaner og to-do-lister.

Vi vil så meget og tænker i nye baner, da det er et passionsbaseret projekt, så derfor er Lars virkelig god til at holde os målrettet!

Hvilke egenskaber besidder I som sikrer jer succes som iværksættere?

Passion og Drive!

Men især i denne branche er det ekstremt vigtigt med et stærkt netværk.

Det handler om at de kan lide personen. På sin vis giver pladeselskaberne os musikken gratis og får først penge når vi tjener på det. Derfor skal de jo virkelig tro på idéen og for at tro på idéen, skal de også tro på personerne bag.

Og at kunne eksekvere de ting man sætter sig for. Det er noget alle har svært ved, og det har vi også til tider, men der er vi rigtig gode til at trække på hinanden og trække på dem, som vi kender for at gøre det, der skal til for at få ført tingene ud i verdenen.

Vi oplever den største hurdle for mange iværksættere er at gå fra idé og koncept til at have et eller andet håndgribeligt man faktisk kan tilbyde en bruger.

Der er en af vores stærke kompetencer, at vi er gode til at tage kontakt til folk, som vi kender og ikke kender og trække på deres kompetencer for at hjælpe os videre.

Så I har ikke en barriere i at gribe telefonen og tage kontakt?

Hvis vi har et skud i bøssen, er det med knugen i maven og nervøs stemme at vi tager kontakt. En af vores strategier er at vi laver en liste over hvem der er interessant og dermed starte med dem som er mindst interessant og afprøve vores pitch på dem og bruge den erfaring til at arbejde videre med listen.

Hvor gamle er I?

Niklas 29 og Mark 24

Hvem inspirerer jer?

Itunes og Spotify. Koncepter, hvor alle er tilgodeset i forretningsmodellen.

Vores familie til at spare med  og samarbejdspartnerne i WavesOut, der giver os meget inspiration med deres nye metoder til at få musik ud på.

Vores fysiske omgivelser: Vi befinder i os et entreprenant miljø ude på CSE-lab på CBS, hvor der sidder ca. 50 mindre virksomheder hvor der bliver sparret på kryds og tværs.

Hvilke evne skal man have som iværksætter?

Evnen til at gå fra ide til produkt – evnen til at være innovativ.

70-80 % eksekvering, 10-20 %idé og de sidste % lidt held.

Du kan have nok så dårlig en idé, men hvis du kan finde ud af at lave de rette aftaler og skubbe idéen ud over rampen skal du nok få succes.

Det handler om at have de rette kompetencer, man kan ikke som en person indeholde dem alle, så gælder det om at have det i sit team.

Det er også det der er fokus på i Venture Cup, som er en konkurrence for studerende der har en idé eller en virksomhed. Venture Cup er også en forening, som hjælper virksomheder med at komme frem via deres netværk og sparring. De ved hvordan en pitch og forretningsmodel skal sammensættes og har været en stor hjælp for os.

Hvis I skulle give et godt råd til iværksættere, hvad skulle det være?

Lav nogle handlingsplaner.

Vær sikker på, at du når din målsætning undervejs, således at du kan nå frem til dit endelige produkt, for ellers vil det hele være på idébasis hele vejen igennem.

Sæt dig nogle konstante mål og arbejd dig frem mod dem.

Tak Mark og Niklas.

Marks og Niklas’ 5 råd:

1. Klicheen som har virket for os: brug dit netværk! Mange sætter hellere 30 minutter af til en person, der kommer igennem en bekendt.

2. Eksekvering – din idé er ingenting værd, hvis du ikke formår at få den rullet ud.

3. Vær ikke bange for at kontakte folk du kan bruge – men overvej hvornår situationen er bedst.

4. Der er ikke mange filantroper tilbage, hvis der overhovedet er nogen. Hav altid mere end en udvej – lad dig ikke forsinke af en eller få personer.

5. Tomme tønder buldrer mest.

 

Be Sociable, Share!

Comments

  1. Er specielt vild med de 5 råd :)

Speak Your Mind

*